หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

obese หมายถึง พี

คำศัพท์ obese แปลว่า พี หมายถึง พี obese อ่านว่า (โอะบีซ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 427 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
obese (โอะบีซ-)

พี