หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oath หมายถึง สัตย์สาบาน

คำศัพท์ oath แปลว่า สัตย์สาบาน หมายถึง สัตย์สาบาน oath อ่านว่า (โอธ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 525 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oath (โอธ)

สัตย์สาบาน