หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oat หมายถึง ข้าวโอ๊ต

คำศัพท์ oat แปลว่า ข้าวโอ๊ต หมายถึง ข้าวโอ๊ต oat อ่านว่า (โอท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 553 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oat (โอท)

ข้าวโอ๊ต