หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oar หมายถึง กรรเชียง

คำศัพท์ oar แปลว่า กรรเชียง หมายถึง กรรเชียง oar อ่านว่า (โอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 465 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oar (โอ)

กรรเชียง