หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oaken หมายถึง ทำด้วยไม้โอ๊ก

คำศัพท์ oaken แปลว่า ทำด้วยไม้โอ๊ก หมายถึง ทำด้วยไม้โอ๊ก oaken อ่านว่า (โอค-เอ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 277 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oaken (โอค-เอ็น)

ทำด้วยไม้โอ๊ก