หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oak หมายถึง ไม้โอ๊ก

คำศัพท์ oak แปลว่า ไม้โอ๊ก หมายถึง ไม้โอ๊ก oak อ่านว่า (โอค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 367 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oak (โอค)

ไม้โอ๊ก