หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oaf หมายถึง คนโง่

คำศัพท์ oaf แปลว่า คนโง่ หมายถึง คนโง่ oaf อ่านว่า (โอฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 304 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oaf (โอฟ)

คนโง่