หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

neat หมายถึง เรียบร้อย เหมาะเหม็ง เกลี้ยงเกลา (ดื่ม) โดยไม่เติมน้ำ

คำศัพท์ neat แปลว่า เรียบร้อย เหมาะเหม็ง เกลี้ยงเกลา (ดื่ม) โดยไม่เติมน้ำ หมายถึง เรียบร้อย เหมาะเหม็ง เกลี้ยงเกลา (ดื่ม) โดยไม่เติมน้ำ neat อ่านว่า (นีท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,246 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neat (นีท)

เรียบร้อย เหมาะเหม็ง

เกลี้ยงเกลา

(ดื่ม) โดยไม่เติมน้ำ