หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

mugwump หมายถึง คนใหญ่คนโต ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอิสระจากพรรคการเมือง

คำศัพท์ mugwump แปลว่า คนใหญ่คนโต ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอิสระจากพรรคการเมือง หมายถึง คนใหญ่คนโต ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอิสระจากพรรคการเมือง mugwump อ่านว่า (มัก-วัมพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 273 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mugwump (มัก-วัมพ)

คนใหญ่คนโต ผู้ที่ตั้งตัวเป็นอิสระจากพรรคการเมือง