หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

marine หมายถึง ของทะเล เรือเดินทะเลทั้งหมดของประเทศ

คำศัพท์ marine แปลว่า ของทะเล เรือเดินทะเลทั้งหมดของประเทศ หมายถึง ของทะเล เรือเดินทะเลทั้งหมดของประเทศ marine อ่านว่า (มะรีน-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
marine (มะรีน-)

ของทะเล เรือเดินทะเลทั้งหมดของประเทศ