หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

male หมายถึง ตัวผู้

คำศัพท์ male แปลว่า ตัวผู้ หมายถึง ตัวผู้ male อ่านว่า (เมล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,808 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
male (เมล)

ตัวผู้