หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

library หมายถึง ห้องสมุด

คำศัพท์ library แปลว่า ห้องสมุด หมายถึง ห้องสมุด library อ่านว่า (ไล-บเรริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 6,613 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
library (ไล-บเรริ)

ห้องสมุด