หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

liar หมายถึง คนโกหก

คำศัพท์ liar แปลว่า คนโกหก หมายถึง คนโกหก liar อ่านว่า (ไลเออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 504 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
liar (ไลเออะ)

คนโกหก