หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

leaves หมายถึง ใบหนังสือ ยาสูบ บานสะพานที่ยกได้ โลหะแผ่นบางๆ ใบไม้

คำศัพท์ leaves แปลว่า ใบหนังสือ ยาสูบ บานสะพานที่ยกได้ โลหะแผ่นบางๆ ใบไม้ หมายถึง ใบหนังสือ ยาสูบ บานสะพานที่ยกได้ โลหะแผ่นบางๆ ใบไม้ leaves อ่านว่า (ลีฝส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,740 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
leaves (ลีฝส)

ใบหนังสือ ยาสูบ

บานสะพานที่ยกได้

โลหะแผ่นบางๆ

ใบไม้