หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

lead หมายถึง ดำเนิน(ชีวิต) ทำตัวอย่างชวนพูดนำ ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด ตะกั่ว

คำศัพท์ lead แปลว่า ดำเนิน(ชีวิต) ทำตัวอย่างชวนพูดนำ ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด ตะกั่ว หมายถึง ดำเนิน(ชีวิต) ทำตัวอย่างชวนพูดนำ ขึ้นหน้า ก่อให้เกิด ตะกั่ว lead อ่านว่า (ลีด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,830 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lead (ลีด)

ดำเนิน(ชีวิต) ทำตัวอย่าง

ชวน

พูดนำ

ขึ้นหน้า

ก่อให้เกิด

ตะกั่ว