หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

large หมายถึง ใหญ่ มาก สูง

คำศัพท์ large แปลว่า ใหญ่ มาก สูง หมายถึง ใหญ่ มาก สูง large อ่านว่า (ลาจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,391 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
large (ลาจ)

ใหญ่ มาก

สูง