หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

language หมายถึง ภาษา

คำศัพท์ language แปลว่า ภาษา หมายถึง ภาษา language อ่านว่า (แลง-กวิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,334 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
language (แลง-กวิจ)

ภาษา