หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ivy หมายถึง ต้นไอ-ฝิ

คำศัพท์ ivy แปลว่า ต้นไอ-ฝิ หมายถึง ต้นไอ-ฝิ ivy อ่านว่า (ไอ-ฝิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 825 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ivy (ไอ-ฝิ)

ต้นไอ-ฝิ