หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

its หมายถึง ของมัน

คำศัพท์ its แปลว่า ของมัน หมายถึง ของมัน its อ่านว่า (อิทซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,257 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
its (อิทซ)

ของมัน