หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

it หมายถึง คนสำคัญ ตัวร้าย เสน่ห์ เขาละ หญิงงามเมือง มัน คนสำคัญ

คำศัพท์ it แปลว่า คนสำคัญ ตัวร้าย เสน่ห์ เขาละ หญิงงามเมือง มัน คนสำคัญ หมายถึง คนสำคัญ ตัวร้าย เสน่ห์ เขาละ หญิงงามเมือง มัน คนสำคัญ it อ่านว่า (อิท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,847 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
It (อิท)

คนสำคัญ ตัวร้าย

เสน่ห์

เขาละ

หญิงงามเมือง

มัน

คนสำคัญ