หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

issuance หมายถึง จำนวน(ธนบัตร)ที่ออกใช้ ชุด แจก ประเด็น เป็นผล ออกมา

คำศัพท์ issuance แปลว่า จำนวน(ธนบัตร)ที่ออกใช้ ชุด แจก ประเด็น เป็นผล ออกมา หมายถึง จำนวน(ธนบัตร)ที่ออกใช้ ชุด แจก ประเด็น เป็นผล ออกมา issuance อ่านว่า (อีฌ-ยุแอ็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 324 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
issuance (อีฌ-ยุแอ็นซ)

จำนวน(ธนบัตร)ที่ออกใช้ ชุด

แจก

ประเด็น

เป็นผล

ออกมา