หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

isotherm หมายถึง เส้นบนแผนที่แสดงความร้อนหนาวเท่ากัน

คำศัพท์ isotherm แปลว่า เส้นบนแผนที่แสดงความร้อนหนาวเท่ากัน หมายถึง เส้นบนแผนที่แสดงความร้อนหนาวเท่ากัน isotherm อ่านว่า (ไอ-โซะเธิม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 201 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
isotherm (ไอ-โซะเธิม)

เส้นบนแผนที่แสดงความร้อนหนาวเท่ากัน