หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

isolated หมายถึง โดดเดี่ยว

คำศัพท์ isolated แปลว่า โดดเดี่ยว หมายถึง โดดเดี่ยว isolated อ่านว่า (ไอ-โซะเลทิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 251 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
isolated (ไอ-โซะเลทิด)

โดดเดี่ยว