หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

isobaric หมายถึง ซึ่งแสดงเส้นความกดเท่ากัน

คำศัพท์ isobaric แปลว่า ซึ่งแสดงเส้นความกดเท่ากัน หมายถึง ซึ่งแสดงเส้นความกดเท่ากัน isobaric อ่านว่า (ไอโซะแบ-ริค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
isobaric (ไอโซะแบ-ริค)

ซึ่งแสดงเส้นความกดเท่ากัน