หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

islander หมายถึง ชาวเกาะ

คำศัพท์ islander แปลว่า ชาวเกาะ หมายถึง ชาวเกาะ islander อ่านว่า (ไอ-แล็นเดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 149 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
islander (ไอ-แล็นเดอะ)

ชาวเกาะ