หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

is หมายถึง เป็น

คำศัพท์ is แปลว่า เป็น หมายถึง เป็น is อ่านว่า (อิส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 5,184 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
is (อิส)

เป็น