หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ironclad หมายถึง ตายตัว

คำศัพท์ ironclad แปลว่า ตายตัว หมายถึง ตายตัว ironclad อ่านว่า (กฏ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 148 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ironclad (กฏ)

ตายตัว