หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

iron หมายถึง แข็งเสมือนเหล็ก ปราบให้เรียบ เตารีด โซ่ตรวน

คำศัพท์ iron แปลว่า แข็งเสมือนเหล็ก ปราบให้เรียบ เตารีด โซ่ตรวน หมายถึง แข็งเสมือนเหล็ก ปราบให้เรียบ เตารีด โซ่ตรวน iron อ่านว่า (ไอ-เอิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,219 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iron (ไอ-เอิน)

แข็งเสมือนเหล็ก ปราบให้เรียบ

เตารีด

โซ่ตรวน