หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

irk หมายถึง ทำให้เอือม

คำศัพท์ irk แปลว่า ทำให้เอือม หมายถึง ทำให้เอือม irk อ่านว่า (เอิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 842 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
irk (เอิค)

ทำให้เอือม