หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ion หมายถึง ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้วไฟฟ้า ไอ-อ็อน

คำศัพท์ ion แปลว่า ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้วไฟฟ้า ไอ-อ็อน หมายถึง ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้วไฟฟ้า ไอ-อ็อน ion อ่านว่า (ไอ-อ็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 944 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ion (ไอ-อ็อน)

ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้วไฟฟ้า ไอ-อ็อน