หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

involute หมายถึง ม้วนเข้า

คำศัพท์ involute แปลว่า ม้วนเข้า หมายถึง ม้วนเข้า involute อ่านว่า (อีน-โฝะลยูท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
involute (อีน-โฝะลยูท)

ม้วนเข้า