หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

invasion หมายถึง ร้าวราน

คำศัพท์ invasion แปลว่า ร้าวราน หมายถึง ร้าวราน invasion อ่านว่า (อินเฝ-ฉัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 271 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
invasion (อินเฝ-ฉัน)

ร้าวราน