หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inure หมายถึง ทำให้เคยชิน

คำศัพท์ inure แปลว่า ทำให้เคยชิน หมายถึง ทำให้เคยชิน inure อ่านว่า (อินยูร-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 763 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inure (อินยูร-)

ทำให้เคยชิน