หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inundate หมายถึง อุทกภัย

คำศัพท์ inundate แปลว่า อุทกภัย หมายถึง อุทกภัย inundate อ่านว่า (อีน-อันเดท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inundate (อีน-อันเดท)

อุทกภัย