หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intruder หมายถึง เข้าใจยาก

คำศัพท์ intruder แปลว่า เข้าใจยาก หมายถึง เข้าใจยาก intruder อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 253 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intruder

เข้าใจยาก