หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intrigue หมายถึง การคบชู้สู่สาว เล่ห์กระเท่ห์ ทำให้ทึ่ง การคบชู้สู่สาว

คำศัพท์ intrigue แปลว่า การคบชู้สู่สาว เล่ห์กระเท่ห์ ทำให้ทึ่ง การคบชู้สู่สาว หมายถึง การคบชู้สู่สาว เล่ห์กระเท่ห์ ทำให้ทึ่ง การคบชู้สู่สาว intrigue อ่านว่า (อีน-ทรีก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intrigue (อีน-ทรีก)

การคบชู้สู่สาว เล่ห์กระเท่ห์

ทำให้ทึ่ง

การคบชู้สู่สาว