หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intrepid หมายถึง ไม่กลัว

คำศัพท์ intrepid แปลว่า ไม่กลัว หมายถึง ไม่กลัว intrepid อ่านว่า (อินทเรพ-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 176 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intrepid (อินทเรพ-อิด)

ไม่กลัว