หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

into หมายถึง เข้ามาใน หารลงตัว (กลาย) เป็น จนกระทั่ง

คำศัพท์ into แปลว่า เข้ามาใน หารลงตัว (กลาย) เป็น จนกระทั่ง หมายถึง เข้ามาใน หารลงตัว (กลาย) เป็น จนกระทั่ง into อ่านว่า (อีน-ทุ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,260 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
into (อีน-ทุ)

เข้ามาใน หารลงตัว

(กลาย) เป็น

จนกระทั่ง