หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intimate หมายถึง แสดง ใกล้ชิด เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เป็นส่วนตัว

คำศัพท์ intimate แปลว่า แสดง ใกล้ชิด เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เป็นส่วนตัว หมายถึง แสดง ใกล้ชิด เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน เป็นส่วนตัว intimate อ่านว่า (อีน-ทิเมท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 422 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intimate (อีน-ทิเมท)

แสดง ใกล้ชิด

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

เป็นส่วนตัว