หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intimacy หมายถึง เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (ของ) ที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด

คำศัพท์ intimacy แปลว่า เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (ของ) ที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด หมายถึง เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (ของ) ที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด intimacy อ่านว่า (อีน-ทิมะซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 290 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intimacy (อีน-ทิมะซิ)

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน (ของ) ที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด