หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

internee หมายถึง ผู้ต้องขัง

คำศัพท์ internee แปลว่า ผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้ต้องขัง internee อ่านว่า (อินเทอนี-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
internee (อินเทอนี-)

ผู้ต้องขัง