หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

internal หมายถึง ภายใน

คำศัพท์ internal แปลว่า ภายใน หมายถึง ภายใน internal อ่านว่า (อินเทอ-แน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 473 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
internal (อินเทอ-แน็ล)

ภายใน