หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intermix หมายถึง ผสมผเส

คำศัพท์ intermix แปลว่า ผสมผเส หมายถึง ผสมผเส intermix อ่านว่า (อินเทอะมิคซ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intermix (อินเทอะมิคซ-)

ผสมผเส