หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intermit หมายถึง พัก เดินๆ หยุดๆ (ไข้) สร่าง

คำศัพท์ intermit แปลว่า พัก เดินๆ หยุดๆ (ไข้) สร่าง หมายถึง พัก เดินๆ หยุดๆ (ไข้) สร่าง intermit อ่านว่า (อิน-เทอะมีท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intermit (อิน-เทอะมีท-)

พัก เดินๆ หยุดๆ

(ไข้) สร่าง