หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

interior หมายถึง ไกลทะเล

คำศัพท์ interior แปลว่า ไกลทะเล หมายถึง ไกลทะเล interior อ่านว่า (อินเทีย-เรียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 337 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
interior (อินเทีย-เรียะ)

ไกลทะเล