หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

interest หมายถึง เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย

คำศัพท์ interest แปลว่า เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย หมายถึง เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย interest อ่านว่า (อีน-ทเร็ซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 986 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
interest (อีน-ทเร็ซท)

เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง

ดอกเบี้ย