หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

interact หมายถึง มีผลกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน การสลับฉาก

คำศัพท์ interact แปลว่า มีผลกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน การสลับฉาก หมายถึง มีผลกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน การสลับฉาก interact อ่านว่า (อินเทอะแรคท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 199 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
interact (อินเทอะแรคท-)

มีผลกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน การสลับฉาก