หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

integrate หมายถึง รวบรวม หาจำนวนเต็ม

คำศัพท์ integrate แปลว่า รวบรวม หาจำนวนเต็ม หมายถึง รวบรวม หาจำนวนเต็ม integrate อ่านว่า (อีน-ทิกเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 341 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
integrate (อีน-ทิกเรท)

รวบรวม หาจำนวนเต็ม