หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

intaglio หมายถึง พลอยแกะ

คำศัพท์ intaglio แปลว่า พลอยแกะ หมายถึง พลอยแกะ intaglio อ่านว่า (อินแทล-โย)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
intaglio (อินแทล-โย)

พลอยแกะ