หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insulate หมายถึง ป้องกันกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์ insulate แปลว่า ป้องกันกระแสไฟฟ้า หมายถึง ป้องกันกระแสไฟฟ้า insulate อ่านว่า (อีน-ซิวเลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insulate (อีน-ซิวเลท)

ป้องกันกระแสไฟฟ้า